UNSERE ÄRZTE
Schnell-Terminformular
Bitte markieren Sie es als "Ich bin kein Roboter".

Assoc. DR. Abdulkadir Alış

AUSBILDUNG

Bachelor: Medizinische Fakultät der Universität Bursa Uludağ, 2007

Expertise: Universität Antalya Akdeniz, Abteilung für Augenheilkunde, 2013

Fachgebiet: Katarakt- und refraktive Chirurgie, Laserchirurgie, medizinische Netzhaut, Glaukom, Strabismus, Lazy Eye

BERUFSGEWERKSCHAFTEN, DENEN ER MITGLIED IST

1. Türk Oftalmoloji Derneği

2. Türk Tabipler Birliği

ZERTIFIKATE

• Fellow Of The European Board Of Ophthalmology(FEBO), Avrupa Oftalmolojı̇ Kurulu Yeterlilik Belgesi, 2013

• Fellow of the International Council of Ophthalmology Visual Sciences

• Fellow of the International Council of Ophthalmology Optics, Refraction and Instruments;

SEMINAR, VORTRÄGE, BÜCHER UND VERÖFFENTLICHUNGEN

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1-Güler Alış Meryem, Alış Abdulkadı̇r (2022). Photoscreener Results With And Without Cycloplegia And Their Reliability According To Biometric Parameters. Journal Français D'ophtalmologie, 45(1), 65-73., Doi: 10.1016/J.Jfo.2021.07.007

2- Güler Alış Meryem, Alış Abdulkadı̇r, Açıkalın Banu (2022). How Do The Amblyopic And Fellow Eyes Differ İn Adults?. Journal Français D'ophtalmologie, 45(1), 74-80., Doi: 10.1016/J.Jfo.2021.06.010

3- Güler Alış Meryem, Alış Abdulkadı̇r (2022). Features Of The Choroidal Structure İn Children With Anisometropic Amblyopia. Journal Of Pediatric Ophthalmology &Amp; Strabismus, Doi: 10.3928/01913913-20220103-01

4- Alış Abdulkadı̇r, Güler Alış Meryem (2022). The Effect Of Branch Retinal Vein Occlusion On The Vascular Structure Of The Choroid. Photodiagnosis And Photodynamic Therapy, 37(102687), 1-5., Doi: 10.1016/J.Pdpdt.2021.102687

5- Güler Alış Meryem, Alış Abdulkadı̇r (2021). Compatibility Of Pupil Size Measured With Nidek Ark-1a Table Top Autorefractometer And Plusoptix A12c Photoscreener. Journal Of Binocular Vision And Ocular Motility, 71(4), 161-166., Doi: 10.1080/2576117x.2021.1962676

6- Alış Abdulkadı̇r, Güler Alış Meryem (2021). Long-Term Effect Of İntravitreal Aflibercept Treatment On Choroidal Vascularity İndex İn Neovascular Age-Related Macular Degeneration. Photodiagnosis And Photodynamic Therapy, 36(102582), 1-5., Doi: 10.1016/J.Pdpdt.2021.102582

7- Güler Alış Meryem, Alış Abdulkadı̇r (2021). Does Exotropia Surgery Have A Long-Term Effect On Choroidal Vasculature?. Photodiagnosis And Photodynamic Therapy, 35(102421), 1-4., Doi: 10.1016/J.Pdpdt.2021.102421

8-Güler Alış Meryem, Alış Abdulkadı̇r (2021). Choroidal Vascularity İndex İn Adults With Different Refractive Status. Photodiagnosis And Photodynamic Therapy, 36(102533), 1-4., Doi: 10.1016/J.Pdpdt.2021.102533

9- Garlı Murat, Aydın Kurna Sevda, Alış Abdulkadı̇r, Akın Çakır Esra, Parasız Yükselen Nı̇han, Açıkalın Banu (2022). Evaluation Of Peripapillary And Subfoveal Choroidal Vascularity İndex İn Patients With Multiple Sclerosis. Photodiagnosis And Photodynamic Therapy(102810), Doi: 10.1016/J.Pdpdt.2022.102810

10-Güler Alış Meryem, Alış Abdulkadı̇r (2021). Influence Of One Or Two Horizontal Muscle Surgeries On Oct Findings. Strabismus, 29(3), 182-188., Doi: 10.1080/09273972.2021.1948075

11- Güler Alış Meryem, Açıkalın Banu, Alış Abdulkadı̇r, Uçal Yusuf Orhan (2019). Transient Retinal Artery Occlusion After Uncomplicated Rhinoplasty. Journal Of Craniofacial Surgery, 30(3), 221-224., Doi: 10.1097/Scs.0000000000005180

12- Kutlutürk Karagöz Işıl, Eren Zeynep, Koytak İbrahı̇m Arı̇f, Söğütlü Sarı Esı̇n, Alış Abdulkadı̇r, Özertürk Yusuf (2014). Surgically Induced Astigmatism Following Medial Rectus Recession: Short-Term And Long-Term Outcomes. Journal Of Pediatric Ophthalmology & Strabismus, 51(3), 171-176., Doi: 10.3928/01913913-20140305-01

13- Guler Alis M, Alış Abdulkadir, Kucuk A, Acikalin B. Short-term Effect of Strabismus Surgery on Choroidal Vasculature. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2023 Aug 25:1-6. doi: 10.3928/01913913-20230721-02. Epub ahead of print. PMID: 37615420.

14- Sevimli, N., & Alış Abdulkadir. (2023). Choroidal structural changes after phacoemulsification in eyes with age-related macular degeneration. EXPERIMENTAL BIOMEDICAL RESEARCH, 6(4), 298–307. https://doi.org/10.30714/j-ebr.2023.195

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLA- RINDA BASILAN BİLDİRİLER

1- Alış Abdulkadı̇r, Horı̇zontal Şaşılıklarda Cerrahı̇ Sonuçları Etkı̇leyen Faktörler (2021) 3. Uluslararası Tıp Bı̇lı̇mlerı̇ Ve Multı̇dı̇sı̇plı̇ner Yaklaşımlar Kongresı̇ 3rd Internatıonal Congress On Medıcal Scıences And Multıdıscıplınary Approaches 2-3 Aralık 2021 ,Sanal Kongre, (Sözel Bildiri)

2- Alış Abdulkadı̇r, Rı̇zvanovı̇ç Zümreta, Güler Alış Meryem (2021).Üst Göz Kapağında Nadı̇r Bır Pı̇tozı̇s Sebebı̇: Eozı̇nofı̇lı̇lı̇ Anjı̇olenfoı̇d Hı̇perplazı̇ ,. 3. Uluslararası Tıp Bı̇lı̇mlerı̇ Ve Multı̇dı̇sı̇plı̇ner Yaklaşımlar Kongresı̇ 3rd Internatıonal Congress On Medıcal Scıences And Multıdıscıplınary Approaches 2-3 Aralık 2021 ,Sanal Kongre, (Sözel Bildiri)

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1-Güler Alış Meryem, Alış Abdulkadı̇r (2022). Performance Of Photoscreener İn Adults. Cerrahpasa Medical Journal, Doi: 10.5152/Cjm.2022.21097

2- Güler Alış Meryem, Alış Abdulkadı̇r (2022). Şaşılık Cerrahisi Sonrası Refraktif Değişiklikler. Mn Oftalmolojı̇, 29(1), 13-16.

3- Alış Abdulkadı̇r, Rı̇zvanovı̇ç Zumreta, Güler Alış Meryem (2020). Üst Göz Kapağında Nadir Bir Pitozis Sebebi: Eozinofilili Anjiolenfoid Hiperplazi. Akdeniz Medical Journal, 6(1), 136- 139., Doi: 10.17954/Amj.2019.1424

4-Güler Alış Meryem, Akar Yusuf, Alış Abdulkadı̇r (2019). Vitreomaküler Traksiyonlu Diyabetik Retinopatili Hastalarda Pars Plana Vitrektomi?Nin Anatomik Ve Fonksiyonel Etkileri. Akdeniz Medical Journal, 5(2), 224-229., Doi: 10.17954/Amj.2018.1390

5- Güler Alış Meryem, Akar Yusuf, Alış Abdulkadı̇r (2019). Lazer Tedavisine Dirençli Diffüz Diyabetik Maküla Ödemi Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi İnternal Limitan Membran Soyma Cerrahisi Sonrası Fonksiyonel Ve Yapısal Değişiklikler. Akdeniz Medical Journal, 5(2), 215-223., Doi: 10.17954/Amj.2018.1367

6-Alış Abdulkadı̇r, Yücel İclal, Güler Alış Meryem (2019). OkuLer Hipertansiyonlu Hastalarda Santral Kornea Kalınlığı, Optik Sinir Başı Analizi Ve Retina Sinir Lifi Kalınlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Akdeniz Medical Journal, 5(2), 235-245., Doi:

7- Doğan Mehmet Erkan, Duranoğlu Yaşar, Alış Abdulkadı̇r (2019). Evaluation Of The Effects Of Inferior Oblique Muscleweakening Surgery On Macula By Optical Coherence Tomography. Turkiye Klinikleri Journal Of Ophthalmology, 28(3), 174-180., Doi: 10.5336/Ophthal.2018-63935

8-Açıkalın Banu, Akkaya Sezen, Asılyazıcı Eda, Alış Abdulkadı̇r, Yılmaz Ayşe (2018). Akomodatif Goz Ici Lenslerdeki Son Gelismeler. Glokom-Katarakt, 13(2), 53-60.

9- Neslihan Sevimli, Abdulkadir Alış. Intravitreal Aflibercept Therapy in Intravitreal Bevacizumab/Ranibizumab Treatment-resistant Exudative Age-related Macular Degeneration. Bosphorus Med J. 2023; 10(3): 179-184

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

1-, Güler Alış Meryem, Alış Abdulkadı̇r (2021).. İlkokul Çağındaki Çocuklarda Refraksiyon Kusurlarının Dağılımı 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi,11-14 Kasım 2021,Dijital Kongre, (Sözel Bildiri)

2- Alış Abdulkadı̇r, Güler Alış Meryem (2021).. Hipermetropik Ambliyopide Koroidin Yapısal Analizi ,Tod 55. Ulusal Kongre,3-7 Kasım 2021 Antalya, (Sözel Bildiri)

3- Güler Alış Meryem, Alış Abdulkadı̇r (2021). Retina Ven Dal Tıkanıklığı Olan Gözlerde Koroidin Yapısal Analizi ,. Tod 33. Yaz Sempozyumu,25-26 Eylül 2021 Sanal Kongre, (Sözel Bildiri)

4- Alış Abdulkadı̇r, Güler Alış Meryem (2021).. Ranibizumab Tedavisine DirencLi Kronik Diyabetik Makuler ODemde Intravitreal Dexametazon Imlantının Etkinligi, Tod 33. Yaz Sempozyumu,25-26 Eylül 2021 Sanal Kongre, (Sözel Bildiri)

5-Güler Alış Meryem, Alış Abdulkadı̇r (2021).. Alt Oblik Kas Cerrahisi Sonrası Makula Ve Retina Sinir Lifi Tabakası Değişiklikleri Tod 5. Canlı Cerrahı̇ Sempozyumu 3-5 Eylül 2021 ,Sanal Kongre, (Poster Bildiri)

6- , Kutlutürk Karagöz Işıl, Söğütlü Sarı Esı̇n, Kubaloğlu Adem Anıl, Koytak İbrahı̇m Arı̇f, Unal Fı̇kret, Erol Muhammet Kazı̇m, Alış Abdulkadı̇r, Özertürk Yusuf Açık Glob Yaralanmalı Çocuk Ve Yetişkin Olgularda Oküler Travma Skoru (Ots) Üzerine Etkili Faktörler (2014).. 48. Tod Ulusal Kongre ,5-9 Kasım 2014,Antalya, (Poster Bildiri)

7- Alış Abdulkadı̇r, Güler Alış Meryem (2021).. El Tı̇pı̇ Otorefraktometre Ve Klası̇k Otorefraktometre İle Ölçülen Pupı̇l Çaplarının Karşılaştırılması Tod 43. Bahar Sempozyumu ,22-23 Mayıs 2021,Sanal Kongre, (Poster Bildiri)

8- İlhan Hatı̇ce Denı̇z, Alış Abdulkadı̇r, Bı̇lgı̇n Ahmet Burak, Ünal Mustafa, Akar Yusuf Açık Glob Yaralanmalarının Demografik Özellikleri , (2011).. Tod 45. Ulusal Kongresi 5-9 Ekim 2011, Girne, (Poster Bildiri)

9- Alış Abdulkadı̇r, Güler Alış Meryem (2021).. Şaşılık Cerrahisi Sonrası Refraktif Değişiklikler Tod 17. Mart Sempozyumu,13-14 Mart 2021 Sanal Kongre, (Poster Bildiri)

10- Alış Abdulkadı̇r. Horizontal Şaşılık Olgularında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız (2021). 5.Canlı Cerrahi Sempozyumu,3-5 Eylül 2021 Sanal Kongre, (Poster Bildiri)

11- Alış Abdulkadı̇r, Bı̇lgı̇n Ahmet Burak, Akar Yusuf, Apaydın Kadrı̇ Cemı̇l Pediyatrik Hastada Bilateral Optik Disk Ödemi Ve Maküler Star , (2010).. Tod 44. Ulusal Kongre 29 Eylül-3 Ekim 2010,Antalya, (Poster Bildiri)

12- Ünal Mustafa, Tavas Ferı̇de Pınar, Bı̇lgı̇n Ahmet Burak, Alış Abdulkadı̇r, Akar Yusuf, Yücel İclal Korneal Neovaskülarizasyon Olgularında Subkonjonktival Bevacizumabın Etkinliği , (2011).. Tod 45. Ulusal Kongresi 5-9 Ekim 2011, Girne, (Poster Bildiri)

13- Güler Alış Meryem, Alış Abdulkadı̇r (2022). Horizontal Kas Cerrahisi Sonrası Koroidin Yapısal Analizi. Tod 34. Yaz Sempozyumu,23-25 Eylül 2022,İzmir (Sözel Bildiri)

BÜCHER

1- Alış Abdulkadı̇r, Açıkalın Banu .Türkiye Hastanesi Ophthalmologie – Spezialthemen – Pädiatrische Augenkrankheiten, Abteilungsname: (Refraktionsfehler bei Kindern) (2022, Türkiye Hastanesi, Herausgeber: Nureddin Karakaş, Anzahl der Ausgaben: 1, Anzahl der Seiten 102, Isbn:978 -625-401-620-2, Türkisch (Wissenschaftliches Buch)

PROFESSIONELLE TAGUNGEN

1-TOD 44.ulusal kongre ,2010 Antalya

2-TOD 46.ulusal kongre , 2012 Antalya

3-TOD 47.ulusal kongre ,2013 Antalya

4- TOD 34. Nisan kursu ,2014 Ankara

5- TOD 49.ulusal kongre ,2015 İstanbul

6- 2. şaşılık günleri, 2016 istanbul

7- TOD 50.ulusal kongre ,2016 Antalya

8- TOD 51.ulusal kongre ,2017Antalya

9- TOD 52.ulusal kongre ,2018 Antalya

10- American Academy of Ophthalmology ,2018 chicago ABD

11-TOD 40.kış sempozyumu 18-20 ocak 2019 Eskişehir

12- TOD 53.ulusal kongre ,2019 Antalya

13- SOE European Society of Ophthalmology ,2019 fransa

14- TOD 55.ulusal kongre ,2021 Antalya

15- 44. bahar sempozyumu ,2022 İstanbul

16- TOD 56.ulusal kongre ,2022 Antalya

17- TOD 41. Nisan kursu ,2022 Ankara

18- TOD 57.ulusal kongre ,2023 Antalya

EINEN TERMIN MACHEN
Um Ihnen einen besseren Service zu bieten, platzieren wir Cookie auf unserer Website. Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt im Rahmen des KVKK und der DSGVO.
Ausführliche Informationen finden Sie in Unsere Datenrichtlinie/Informationstext. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.